Inschrijving woningzoekende

Voor behandeling van deze aanvraag zijn leges verschuldigd. ( € 20.40 )
 
 1. Aanvrager
 BSN (BurgerServiceNummer)*
 Voornamen*
 Tussenvoegsel(s)
 Achternaam *
 Geboortedatum*    
 Geboorteplaats *
 
 Straatnaam *
 Huisnummer *
 Huisletter
 Huisnummertoevoeging
 Postcode *
 Plaats *
 
 E-mailadres *
 Telefoonnummer *
 Beroep *
 Velden met een * zijn verplicht

 2. Meeverhuizende gezinsleden
Naam Geboortedatum M/V

Geef hier uw eerste en tweede voorkeur op. Dit is een voorkeur, u kunt ook nog voor andere woningen in aanmerking komen.
 Eerste voorkeur
 Tweede voorkeur
 Velden met een * zijn verplicht

 4. Huidige huisvesting
 Aantal kamers *   
 Waarvan slaapkamers   
 Huurprijs per maand
 Velden met een * zijn verplicht

 5. Inkomensgegevens (per maand)
 Bruto inkomen aanvrager p.m. *
 Bruto inkomen partner van aanvrager p.m.
 Bruto inkomen van eventueel inwonende huisgenoten p.m.
 N.B. Het inkomen wordt bij definitieve toewijzing getoetst door WoonFriesland.
 Velden met een * zijn verplicht

6. Omschrijving economische/maatschappelijke binding met de gemeente Schiermonnikoog

7. Vragen en/of opmerkingen
 
 


Zodra u zich heeft ingeschreven kunt u reageren op vrijgekomen huurwoningen die in de nieuwsbrief en op de website van de gemeente worden gepubliceerd.

Bij toewijzing van een woning moet u een inkomensverklaring overleggen aan WoonFriesland, de eigenaar van de sociale huurwoningen op Schiermonnikoog.
U dient jaarlijks een herinschrijvingsformulier in te vullen om als woningzoekende geregistreerd te blijven. Het herinschrijfformulier is vanaf november beschikbaar.


De sociale huurwoningen op Schiermonnikoog zijn eigendom van woningcorporatie WoonFriesland. Tussen de corporatie en de gemeente zijn afspraken gemaakt over de inschrijving van woningzoekenden en de toewijzing van woonruimte. Dat betekent dat de gemeente woningzoekenden inschrijft en over de toewijzing van woonruimte adviseert aan WoonFriesland.

Reageren op vrijkomende woningen

Wanneer u eenmaal bent ingeschreven, kunt u reageren op vrijkomende woningen die wij publiceren in de gemeentelijke nieuwsbrief en op onze website. Na sluiting van de reactietermijn komt de woningtoewijzingcommissie bij elkaar en brengt een advies uit aan WoonFriesland, die vervolgens contact opneemt met de woningzoekende. Mensen die hebben gereageerd, maar de woning niet krijgen toegewezen, ontvangen hiervan bericht via de nieuwsbrief van de gemeente. Als zich geen mensen melden met een economische en/of maatschappelijke binding, publiceren wij de woning opnieuw en kunnen mensen zonder deze binding reageren.

Inkomensverklaring

De huurwoningen van WoonFriesland zijn sociale huurwoningen. Dit zijn goedkope, gesubsidieerde woningen die in de eerste plaats bedoeld zijn voor mensen met een bruto jaarinkomen tot € 34.911 (prijspeil 2015). Voordat WoonFriesland een woning definitief toewijst, hebben zij een inkomensverklaring (een zogenaamde IB60-verklaring) nodig. Deze verklaring kunt u kosteloos aanvragen via de Belastingtelefoon op telefoonnummer 0800-0543. Houdt hierbij uw Burgerservicenummer gereed. Een inkomensverklaring is één jaar geldig.

Jaarlijks herinschrijven

Ieder jaar, in november/december, dient u uw inschrijving (kosteloos) te actualiseren. Dit doet u door een herinschrijfformulier in te vullen. Dit formulier is elk jaar vanaf november beschikbaar. Wij maken woningzoekenden er via de gemeentelijke nieuwsbrief en de website op attent dat zij zich moeten herinschrijven. Mensen die zich na september hebben ingeschreven, hoeven zich het eerste jaar niet her in te schrijven, zij gaan automatisch mee naar het volgende jaar.
Wanneer een woningzoekende zich niet herinschrijft, gaan wij er van uit dat hij/zij niet langer op zoek is naar een woning. De woningzoekende krijgt dan in januari een bevestigingsbrief van uitschrijving.

Uitschrijving

Burgemeester en wethouders halen een inschrijving door, indien:
- aan de woningzoekende in de gemeente een bij het huishouden passende woning is aangeboden en deze door de woningzoekende is aanvaard;
- de woningzoekende niet meer aan de vereisten voor inschrijving voldoet;
- de woningzoekende daarom verzoekt;
- de woningzoekende voor de derde maal een aangeboden, bij het huishouden passende, woning heeft geweigerd, terwijl hier naar het oordeel van burgemeester en wethouders geen gegronde redenen zijn aangevoerd;
- de woningzoekende zich buiten de gemeente heeft gevestigd;
de woningzoekende niet reageert op de jaarlijkse herinschrijving.